iPhoto

Tải xuống iPhoto dành cho Mac

Phiên bản:
9.6.1

Tải xuống miễn phí iPhoto. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuốngdành cho Mac

Tải xuống iPhoto thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Ứng dụng mới